Türkiye' de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Anasayfa / Yazılar / Türkiye' de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

  

         Türkiye' de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

           Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır.

          İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. Hayatlarımız bu kadar ucuz olmamalı. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 50'sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48'inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, yüzde 2'sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. İşte bu uygulamalar işyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları olarak adlandırılmaktadır. (www.isguv.com)

          İşte, hem işçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. İşletmelerde iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazası veya meslek hastalıkları meydana gelebilmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği prensiplerine uygun bir çalışma düzeni kurmaktır. Bu çalışmaları aşağıdaki şekilde düzenleyebiliriz;

A- Mühendislik revizyon çalışmaları

o Tehlikelerin bilinmesi,

o Tehlikelerin analizi,

o Tehlikeleri önleme yollarının saptanması,

o Tehlikelerin önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması,

B- İkna ve teşvik (inandırma ve özendirme)

o Eğitim çalışmaları yapmak,

o Uyarı afişleri ve ikaz levhaları asmak,

o Ödüllendirme,

C- Ergonomiden yararlanma

o İşe uygun işçi seçmek,

o İşçiye uygun iş bulmak,

o Ergonomik alet ve edevat ile uygun çalışma koşulları sağlamak,

D- Disiplin önlemleri

o İhtar,

o Ücret kesintisi,

o Kıdem indirme,

o Göreve geçici veya sürekli son vermek.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının bazı yaptırımları bulunmaktadır. Bunlar;

* İşyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması,

* İşin durdurulması ve işyerinin kapatılması durumunda işçilere ücret ödenmesi,

* Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nca yapılan masrafların işverenden tahsili,

* Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanların masraflarının ödenmesi,

* İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan doğan idari para cezaları,

* Hapis cezası,

* Tazminat ödeme yükümlülüğü,

olarak sayılabilecektir.

          Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl, 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 04-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında kutlandı. Hafta etkinlikleri kapsamında yapılan toplantılarda; 

       Çeşitli konular tartışmaya açıldı. İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almaları, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana gelecek iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalıkların sonuçlarını telafi etmekten daha kolay, daha ucuz ve daha insancıldır.

 

  Bülent ŞİŞMAN

           

 

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! +90 (216) 392 92 29

Copyright © 2017. Her Hakkı Saklıdır. Bu web sitesi YS Tasarım tarafından yapılmıştır
Top